မေသဆံုးေသးသ၍ ႀကိဳးစားလို႔ရေသးတယ္ ဆိုတာ မေမ့နဲ႔

လူတိုင္းရဲ႕ဘ၀မွာ က်ရႈံးမႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔

ၾကံဳေတြ႕ၾကရမွာပါ……

ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္ေတာ့ မက်ရႈံးေစနဲ႔

မေသဆံုးေသးသ၍ ႀကိဳးစားလို႔ရေသးတယ္ ဆိုတာ မေမ့နဲ႔

ကေလးေတြက မင္းဘာေျပာလဲဆိုတာထက္

မင္းဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာကို

ပိုၿပီး အာရံုစိုက္ၾကတယ္

(မာမား ဇစ္ဂလာ)

အသိပညာက မင္းကို စြမ္းအားေပးတယ္

ဒါေပမယ့္ စာရိတၱကေတာ့ မင္းကို

ေလးစား ၾကည္ညိဳမႈေပးတယ္

(ဘရုစလီ)

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 5 =