ပံုရိပ္​ကြဲ

ပံုရိပ္ကြဲ

သင့္အခက္ခဲကိုထိုင္ေတြးေနပါသလား

အခက္ခဲမ႐ွိေသာလူဟူ၍မၾကားဖူးေသးပါ

ေတြ႔ဆံုဖူးေသာလူတိုင္းတြင္ အခက္ခဲသည္႐ွိၾကစျမဲျဖစ္သည္

ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သည္ အခက္ခဲကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ အေကာင္းဆံုး လက္နက္ျဖစ္သည္

ကံသည္အလုပ္ျဖစ္သည္ အလုပ္ဟုဆိုရာတြင္

အတိတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအလုပ္ ယခု လက္႐ွိလုပ္ေနေသာအလုပ္

ဥာဏ္ လူတိုင္းတြင္ ဦးေႏွာက္ႀကီး.. ဦးေႏွာက္ငယ္ဖြဲ႔စည္းပံုျခင္းတူတယ္

ဒါေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ကိုအသံုးခ်ပံုျခင္းမွာ

ကြာျခားၾကတယ္ ေရးတြင္းထဲကို ေရပံုးကိုႀကိဳခ်ည္ပစ္ခ်

တစ္ခ်က္ျခင္း ဆြဲတင္ေနတဲ့သူထက္

ေရတြင္းနံေဘးမွာ တိုင္စိုက္စက္သီးလိုအရာမ်ိဳးေတြနဲ႔

ဆြဲတင္ရအဆင္ေျပေအာင္ အပင္ပန္းခံလုပ္ေဆာင္သူကို

႐ူးတယ္လို႔ေျပာၾကေပမယ့္ ေရ႐ွည္မွာ

သက္သာပံုျခင္းကြာျခားလြန္းတယ္

အသိဥာဏ္ဆိုသည္မွာ အဆင့္၊အတန္းႏွင့္မဆိုင္ပါ

အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုး ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ျခင္းကို

ပညာဥာဏ္ဟုေခၚတယ္

ဝီရိယ သူမ်ားထက္ပိုေသာ အားစိုက္မႈ မဆုတ္မနစ္ေသာ

ႀကိဳးစားမႈေတြပါတယ္ ဘာေတြဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ

ေသဆံုးျခင္းထက္သည္းေသာအခက္ခဲသည္ လံုးဝမ႐ွိပါ။

ဘာမထီဘြား…အေတြးစာစုေလးမ်ား

 

 

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =