မိမိသည္သာလွ်င္ မိမိအားကိုးအားထားရာျဖစ္သည္

အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ

မိမိသည္သာလွ်င္ မိမိအားကိုး အားထားရာျဖစ္သည္

ဗုဒၶ

ကိုယ္ရသင့္ရထိုက္တာထက္ ပိုမယူနဲ႔…..

ပိုယူရင္ ယူမိတာဟာ

တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အဆိပ္ပဲ

Eagle Breeze

ငါဟာ ငါ့တပည့္ရဲေဘာ္ေတြကို

သြန္သင္သလို

ငါကိုယ္တိုင္လဲ လိုက္နာတယ္ဆိုတာ မွတ္ထားပါ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

 

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =