အေမတစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ စာတစ္ရြက္

အေမ တစ္ဦးမွ သားသမီးအိမ္မွာ ေနရတာ မြန္းၾကပ္လာေတာ့ ေရးထားတဲ႔ စာေလးတစ္ေစာင္ကို

မက္ေဆ့မွ ပို႕ထားလို႕ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

သားသမီးေတြ မိဘအိမ္မွာ ေနတုန္းကဆိုရင္

ကိုယ့္အိမ္ဆိုၿပီး ေနခ်င္သလိုေန ၊ စားခ်င္သလို စား ၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကေပမယ့္

မိဘေတြ သားသမီးအိမ္မွာေနေတာ့ မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး ေနရတယ္……

 

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + ten =