စိတ္ရဲ႕ ဝတ္စံု

ဒီေန႔အတြက္ မိတ္ေဆြရဲ႕ စိတ္ကို ဘာဝတ္စံု ဆင္ျမန္းေပးဖို႔ စိတ္ကူးထားပါသလဲ။

ေဖာ္ေ႐ြၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ လိေမၼာ္ေရာင္ဝတ္စံုလား…. ရဲရင့္ၿပီး တက္ႂကြဖ်တ္လတ္တဲ့ အနီေရာင္ဝတ္စံုလား… တည္ၿငိမ္ၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ အျပာေရာင္ဝတ္စံုလား… နက္႐ႈိင္းရင့္က်က္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အညိဳေရာင္ဝတ္စံုလား…

သင့္စိတ္ကို သင္ဝတ္ဆင္ေပးတဲ့ တစ္ေန႔ခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ဝတ္စံုေလးေတြ ေကာင္းရင္ သံသရာအတြက္ သင္ဝတ္ရမယ့္ ကံဝတ္စံုေလးလည္း လွမွာပါ။ ဒီလက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေလးရဲ႕ ေထာင့္တစ္ေနရာကေန လူေတြရဲ႕ စိတ္ကို ဆင္ျမန္းထားတဲ့ ေရာင္စံုဒီဇိုင္းေတြကို ေငးၾကည့္မွန္းဆရင္း ကြၽန္ေတာ့္စိတ္အတြက္လည္း ဒီေန႔ဝတ္စံုကို ေ႐ြးခ်ယ္ေနမိပါတယ္။

• Eagle Breeze(MM Book City)

Post Author: bloggerak

1 thought on “စိတ္ရဲ႕ ဝတ္စံု

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − six =