“လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ “

လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ သင္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔သိတာနဲ႔ မဆိုုင္ဘူး၊ သင့္ကိုုသိတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရိွတယ္ဆိုုတာက

ပိုုဆိုုင္တတ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီလူေတြအားလံုုးေကာ သင့္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳပါရဲ႕လား၊ သင့္ရဲ႕ တည္ရိွမူေကာ သူမ်ားအတြက္

ဘယ္ေလာက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစလိုု႔လဲ၊ ဒါေတြအားလံုုးထည့္တြက္ၾကရမွာပါ။

လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ သင္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရိွတယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ထၼင္းအတူစားဖူးတယ္၊

လၻက္ရည္အတူေသာက္ဖူးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဟိုုတယ္ခန္းမစုုေ၀းပြဲေတြ သြားတက္ေရာက္ဖူးတယ္၊

ဘယ္လူႀကီး၊ ဘယ္မင္္းသားနဲ႔ ဓါတ္ပံုုအတူတြဲရိုုက္ဖူးတယ္၊ အဲဒါေတြအားလံုုးနဲ႔ သိပ္မသက္ဆိုုင္ပါဘူး။သင့္ကိုု

လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လိုုလိုုလားလား ဆက္ဆံတယ္၊ သင္ကိုုသူတိုု႔က စၿပီးလာမိတ္ဖြဲ႔တယ္၊ သင္နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္

အဆက္အသြယ္မပ်က္ ဆက္ဆံေနခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေတြပိုုအေရးပါပါတယ္။

လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ သင္လူဘယ္ေလာက္ကိုု အသံုုးခ်ႏိုုင္တယ္၊ လူဘယ္ေလာက္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္တာနဲ႔

မသက္ဆိုုင္ပါ။ သင္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကိုု ကူညီဖူးတာနဲ႔ေတာ့ ပိုုသက္ဆိုုင္ပါတယ္။

လူရာ၀င္တဲ့လူမ်ားဟာ ေအာက္ပါအရည္အေသြးမ်ားကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ထားၾကပါတယ္။

၁။ ေနရာလဲၿပီး စဥ္းစားတတ္ျခင္း

သူမ်ားေနရာ၀င္ၿပီး စဥ္းစားေပးတဲ့ အက်င့္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ တစ္ယူသန္ျခင္း၊ အတၱႀကီးျခင္း၊ ဗိုုလ္က်ျခင္းမ်ားကင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

၂။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ၀င္ဆန္႔လြယ္ျခင္း

သတၱေလာကႀကီးဟာ ဘယ္လိုုတရားသေဘာနဲ႔ပဲ ျပည့္၀ေနပါေစ၊ ႀကီးႏိုုင္ငယ္နင္း၊ ၀င္ဆန္႔ႏိုုင္တဲ့ တတၱ၀ါ ေနရာယူသြားတာ

မ်ားပါတယ္။ လူသားေတြလည္း ဒီလုုိပါပဲ၊ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မရွင္ၿပိဳင္ရေပမဲ့ အရည္အေသြးထိန္းထားႏိုုင္တဲ့လူဟာ

ရပ္တည္မူ ရွည္ၾကာသြားတာပါ။

၃။ သူမ်ား အေပၚ သေဘာထားႀကီးျခင္း

လူရာ၀င္ၾကတဲ့သူမ်ားဟာ သေဘာထားႀကီးၾကပါတယ္။ ရက္ေရာၾကပါတယ္။ အေသးအဖြဲမွာ တြက္ကပ္မေနပါဘူး၊ သူတိုု႔ဟာ

ကိစၥႀကီးႀကီးဆိုုရင္ သတိ၀ိရိယ နဲ႔ ကိုုင္တြယ္ၾကတယ္။ မိမိကိုုယ္မိမိ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ႏိုုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ သူမ်ားအေပၚ

ခြင့္လြတ္လြယ္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူဆိုုတာ စိတ္ရင္းခံေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ဥာဏ္ေကာင္းျခင္းထက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ ထက္ျမက္ျခင္းဟာ ေမြးရာပါျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ရင္းခံေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ေရြးခ်ယ္မူ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

၄။ မိမိကိုုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ် ေနထိုုင္ျခင္း Keep Low Profile ကိုု ဆိုုလိုုတာပါ။ သူတိုု႔ဟာ အေျပာထက္ အလုုပ္ကိုု

ဦးစားေပးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ၾကည့္တတ္တဲ့သူ ျမင္ပါလိ္မ့္မယ္။ Keep Low Profile ပံုုစံနဲ႔ ေနထိုုင္ျခင္းျဖင့္

သူတိုု႔ဟာၿပိဳင္ဘက္ကိုုနည္းပါးေစပါတယ္၊ ရန္သူနည္းပါးေစပါတယ္။ လုုပ္ေဖၚကိုုင္ဘက္ေကာင္း ေတြ႔ရိွေစႏိုုင္ပါတယ္။

၅။ သူတစ္ပါးကိုု ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ရိုုးရိုုးရွင္းရွင္း ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ခ်ီမြမ္းတတ္ျခင္းေၾကာင့္ သင္လူခ်စ္လူခင္

ေပါမ်ားလာပါလိမ့္မယ္၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ဖားတတ္ျခင္း မတူညီပါ။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ သူမ်ားေကာင္းကြက္ကိုု ေဖၚ ထုုတ္အသိအမွ

တ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားတတ္ျခင္းဟာ အက်ဳိးေမ်ာ္လိုု႔ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းသာျဖစ္တယ္။

၆။ ယဥ္ေက်းျခင္း၊

က်ေနာ္တိုု႔နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့လူတိုုင္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ က်ေနာ္တိုု႔မွာတာ၀န္မရိွပါ။ သူမ်ားစိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ မလုုပ္မိဖိုု႔ေတာ့

ဆင္ျခင္ရပါလိမ့္မယ္။ ယဥ္ေက်းပါ။ ေအာက္မက်ဳိ႕ ပါႏွင့္၊

ရ။ မိမိကိုုယ္မိမိ စမ္းစစ္တတ္ျခင္း၊ လူဆိုုတာ သူမ်ားကိုု ပိုုအစိုုးမရတာမိုု႔ သူမ်ားအျပစ္ကိုု ထိုုင္ေျပာေနရင္ ကိုုယ့္အတြက္ အက်ဳိးမရိွပါ။

မိမိကိုုယ္မိမိ စမ္းစစ္တတ္မွသာလ်င္ တစ္စတစ္စ ပိုုမိုုတိုုးတက္သြားမွာပါ။

၈။ ေက်းဇူးတင္တတ္ျခင္း၊

ေက်းဇူးတင္ရင္ ေက်းဇူးရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုု ခံစားရပါတယ္။ ေက်းဇူးရွင္လုုပ္ျခင္းထက္ ေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့လူကိုု ျဖစ္ေအာင္

ႀကိဳးစားပါ။ တိုုင္းျပည္တစ္ခုုလံုုး၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုုင္း ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ေနရင္ေတာ့ တိုုးတက္ဖိုု႔ အဟန္႔အတားပါ။

၉ ။ အခ်ိန္တိက်ျခင္း၊ ကိုုယ္သာ ေစာင့္ဆိုုင္းတဲ့လူျဖစ္ပါေစ၊ သူတစ္ပါးကိုု မေစာင့္ဆိုုင္းေစပါႏွင့္၊ အခ်ိန္ကိုုေလးစားျခင္းဟာ

သူတစ္ပါးကိုုေလးစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးႀကီးေလ အစည္းအေ၀းကိုု ေနာက္က်မွ ေရာက္တတ္ေလ ဆိုုတဲ့အက်င့္မ်ဳိးကိုု

လူႀကီးေတြက စျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

၁၀။ မူမွန္စိတ္ကိုု ေမြးျမဴျခင္း၊ အနိစၥတရားဟာ သဘာ၀လည္းဟုုတ္တယ္၊ ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္၊ မူမွန္စိတ္ကိုု

ေမြးျမဴထားျခင္းျဖင့္ ေလာကဒဏ္ကိုု ပိုုခံႏိုုင္ပါလိမ့္မယ္။

၁၁။ သည္းခံတတ္ျခင္း၊

ဘယ္ကိစၥႀကံဳႀကံဳ တည္ၿငိမ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္၊ သီးခံတတ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ သူမ်ားသင့္ကိုု ဘယ္လိုုျမင္တယ္ဆိုုတာ

အေရးမႀကီးပါ၊ သင္ဘယ္လိုု အသက္ရွင္တယ္ဆိုုတာ သူမ်ားနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။ သူမ်ားအၾကည့္၊ သူမ်ားအထင္ႀကီးအထင္ေသးမူကိုု

သိပ္ဂရုုစိုုက္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ သူမ်ားကိုု သိပ္ဂရုုမစိုုက္ရင္ သီးခံမူကိုု အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂။ ကတိတည္ျခင္း

ကတိေပးမလြယ္ပါေစနဲ႔၊ ကိုုယ္လုုပ္ႏိုုင္တဲ့ အတိုုင္းအတာကိုု ေလွ်ာ့ၿပီးေျပာေပးပါ။ ကတိမတည္တဲ့လူဟာ

စီးပြားႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ဖိုု႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

Ref: we chat

Credit: Sayar Aung Ko Latt

 

< Unicode Version >

လူရာဝင်တယ်ဆိုုတာ သင်လူဘယ်လောက်များများနဲ့သိတာနဲ့ မဆိုုင်ဘူး၊ သင့်ကိုုသိတဲ့သူ ဘယ်လောက်များများရှိတယ်ဆိုုတာက

ပိုုဆိုုင်တတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီလူတွေအားလုုံးကော သင့်ကိုု အသိအမှတ်ပြုပါရဲ့လား၊ သင့်ရဲ့ တည်ရှိမူကော သူများအတွက်

ဘယ်လောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိုု့လဲ၊ ဒါတွေအားလုံုးထည့်တွက်ကြရမှာပါ။

လူရာဝင်တယ်ဆိုုတာ သင်လူဘယ်လောက်များများနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ထ္မင်းအတူစားဖူးတယ်၊

လ္ဘက်ရည်အတူသောက်ဖူးတယ်၊ ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်တဲ့ ဟိုုတယ်ခန်းမစုုဝေးပွဲတွေ သွားတက်ရောက်ဖူးတယ်၊

ဘယ်လူကြီး၊ ဘယ်မင််းသားနဲ့ ဓါတ်ပုံုအတူတွဲရိုုက်ဖူးတယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံုးနဲ့ သိပ်မသက်ဆိုုင်ပါဘူး။သင့်ကိုု

လူဘယ်လောက်များများ လိုုလိုုလားလား ဆက်ဆံတယ်၊ သင်ကိုုသူတိုု့က စပြီးလာမိတ်ဖွဲ့တယ်၊ သင်နဲ့ တောက်လျှောက်

အဆက်အသွယ်မပျက် ဆက်ဆံနေချင်ကြတယ်။ ဒါတွေပိုုအရေးပါပါတယ်။

လူရာဝင်တယ်ဆိုုတာ သင်လူဘယ်လောက်ကိုု အသုံုးချနိုုင်တယ်၊ လူဘယ်လောက်အပေါ် သြဇာသက်ရောက်တာနဲ့

မသက်ဆိုုင်ပါ။ သင်လူဘယ်လောက်များများကိုု ကူညီဖူးတာနဲ့တော့ ပိုုသက်ဆိုုင်ပါတယ်။

လူရာဝင်တဲ့လူများဟာ အောက်ပါအရည်အသွေးများကိုု ပိုုင်ဆိုုင်ထားကြပါတယ်။

၁။ နေရာလဲပြီး စဉ်းစားတတ်ခြင်း

သူများနေရာဝင်ပြီး စဉ်းစားပေးတဲ့ အကျင့်မျိုးဖြစ်တယ်။ တစ်ယူသန်ခြင်း၊ အတ္တကြီးခြင်း၊ ဗိုုလ်ကျခြင်းများကင်းသူများ ဖြစ်ကြတယ်။

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုု ၀င်ဆန့်လွယ်ခြင်း

သတ္တလောကကြီးဟာ ဘယ်လိုုတရားသဘောနဲ့ပဲ ပြည့်ဝနေပါစေ၊ ကြီးနိုုင်ငယ်နင်း၊ ၀င်ဆန့်နိုုင်တဲ့ တတ္တဝါ နေရာယူသွားတာ

များပါတယ်။ လူသားတွေလည်း ဒီလုုိပါပဲ၊ သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်လောက်အောင် မရှင်ပြိုင်ရပေမဲ့ အရည်အသွေးထိန်းထားနိုုင်တဲ့လူဟာ

ရပ်တည်မူ ရှည်ကြာသွားတာပါ။

၃။ သူများ အပေါ် သဘောထားကြီးခြင်း

လူရာဝင်ကြတဲ့သူများဟာ သဘောထားကြီးကြပါတယ်။ ရက်ရောကြပါတယ်။ အသေးအဖွဲမှာ တွက်ကပ်မနေပါဘူး၊ သူတိုု့ဟာ

ကိစ္စကြီးကြီးဆိုုရင် သတိ၀ိရိယ နဲ့ ကိုုင်တွယ်ကြတယ်။ မိမိကိုုယ်မိမိ စည်းကမ်းကြပ်မတ်နိုုင်သူများဖြစ်ကြတယ်။ သူများအပေါ်

ခွင့်လွတ်လွယ်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ လူဆိုုတာ စိတ်ရင်းခံကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဉာဏ်ကောင်းခြင်းထက် အရေးကြီးပါတယ်။

ဉာဏ်ကောင်းခြင်း၊ ထက်မြက်ခြင်းဟာ မွေးရာပါဖြစ်တတ်ပြီး စိတ်ရင်းခံကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ရွေးချယ်မူ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။

၄။ မိမိကိုုယ်မိမိ နှိမ့်ချ နေထိုုင်ခြင်း Keep Low Profile ကိုု ဆိုုလိုုတာပါ။ သူတိုု့ဟာ အပြောထက် အလုုပ်ကိုု

ဦးစားပေးကြသူများဖြစ်ကြတယ်။ ကြည့်တတ်တဲ့သူ မြင်ပါလိ်မ့်မယ်။ Keep Low Profile ပုံုစံနဲ့ နေထိုုင်ခြင်းဖြင့်

သူတိုု့ဟာပြိုင်ဘက်ကိုုနည်းပါးစေပါတယ်၊ ရန်သူနည်းပါးစေပါတယ်။ လုုပ်ဖေါ်ကိုုင်ဘက်ကောင်း တွေ့ရှိစေနိုုင်ပါတယ်။

၅။ သူတစ်ပါးကိုု ရက်ရက်ရောရော ချီးမွမ်းခြင်း

ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ ရိုုးရိုုးရှင်းရှင်း ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ ရက်ရက်ရောရော ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ ချီမွမ်းတတ်ခြင်းကြောင့် သင်လူချစ်လူခင်

ပေါများလာပါလိမ့်မယ်၊ ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ ဖားတတ်ခြင်း မတူညီပါ။ ချီးမွမ်းခြင်းဟာ သူများကောင်းကွက်ကိုု ဖေါ် ထုုတ်အသိအမှ

တ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ဖားတတ်ခြင်းဟာ အကျိုးမျော်လိုု့ ညောင်ရေလောင်းခြင်းသာဖြစ်တယ်။

၆။ ယဉ်ကျေးခြင်း၊

ကျနော်တိုု့နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့လူတိုုင်း စိတ်ချမ်းသာအောင် ကျနော်တိုု့မှာတာဝန်မရှိပါ။ သူများစိတ်မချမ်းသာအောင် မလုုပ်မိဖိုု့တော့

ဆင်ခြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးပါ။ အောက်မကျို့ ပါနှင့်၊

ရ။ မိမိကိုုယ်မိမိ စမ်းစစ်တတ်ခြင်း၊ လူဆိုုတာ သူများကိုု ပိုုအစိုုးမရတာမိုု့ သူများအပြစ်ကိုု ထိုုင်ပြောနေရင် ကိုုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိပါ။

မိမိကိုုယ်မိမိ စမ်းစစ်တတ်မှသာလျင် တစ်စတစ်စ ပိုုမိုုတိုုးတက်သွားမှာပါ။

၈။ ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်း၊

ကျေးဇူးတင်ရင် ကျေးဇူးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုု ခံစားရပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင်လုုပ်ခြင်းထက် ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့လူကိုု ဖြစ်အောင်

ကြိုးစားပါ။ တိုုင်းပြည်တစ်ခုုလုံုး၊ အဖွဲ့အစည်းတိုုင်း ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် သရုုပ်ဆောင်နေရင်တော့ တိုုးတက်ဖိုု့ အဟန့်အတားပါ။

၉ ။ အချိန်တိကျခြင်း၊ ကိုုယ်သာ စောင့်ဆိုုင်းတဲ့လူဖြစ်ပါစေ၊ သူတစ်ပါးကိုု မစောင့်ဆိုုင်းစေပါနှင့်၊ အချိန်ကိုုလေးစားခြင်းဟာ

သူတစ်ပါးကိုုလေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးကြီးလေ အစည်းအဝေးကိုု နောက်ကျမှ ရောက်တတ်လေ ဆိုုတဲ့အကျင့်မျိုးကိုု

လူကြီးတွေက စပြုပြင်သင့်ပါတယ်။

၁၀။ မူမှန်စိတ်ကိုု မွေးမြူခြင်း၊ အနိစ္စတရားဟာ သဘာဝလည်းဟုုတ်တယ်၊ ကြောက်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်၊ မူမှန်စိတ်ကိုု

မွေးမြူထားခြင်းဖြင့် လောကဒဏ်ကိုု ပိုုခံနိုုင်ပါလိမ့်မယ်။

၁၁။ သည်းခံတတ်ခြင်း၊

ဘယ်ကိစ္စကြံုကြံု တည်ငြိမ်ဖိုု့ လိုုပါတယ်၊ သီးခံတတ်ဖိုု့ လိုုပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ သူများသင့်ကိုု ဘယ်လိုုမြင်တယ်ဆိုုတာ

အရေးမကြီးပါ၊ သင်ဘယ်လိုု အသက်ရှင်တယ်ဆိုုတာ သူများနဲ့ မသက်ဆိုုင်ပါ။ သူများအကြည့်၊ သူများအထင်ကြီးအထင်သေးမူကိုု

သိပ်ဂရုုစိုုက်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ သူများကိုု သိပ်ဂရုုမစိုုက်ရင် သီးခံမူကိုု အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၂။ ကတိတည်ခြင်း

ကတိပေးမလွယ်ပါစေနဲ့၊ ကိုုယ်လုုပ်နိုုင်တဲ့ အတိုုင်းအတာကိုု လျှော့ပြီးပြောပေးပါ။ ကတိမတည်တဲ့လူဟာ

စီးပွားကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖိုု့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။

Ref: we chat

Credit: Sayar Aung Ko Latt

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − one =