“မတူတဲ့လူနဲ႔ အတူေနရင္ မတူတဲ့ဘဝကိုရမွာပဲ.”

တကယ္လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ဘယ္သူနဲ႔ သင္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆိုတာက အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္။

အဲဒီဘယ္သူက သင္ႀကီးျပင္းရာ လမ္းတေလွ်ာက္က သင့္ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရႈံးမႈေတြကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

အလုပ္ႀကိဳးစားသူနဲ႔ေနရင္ သင္မပ်င္းတတ္ေတာ့ဘူး။ အေကာင္းျမင္တတ္သူ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သူနဲ႔ေနရင္

သင္မထိုင္းမႈိင္း၊ အားမငယ္တတ္ေတာ့ဘူး။ အသိပညာရွိသူနဲ႔ေနရင္ သင္အသိပညာတိုးမယ္။ ျမင့္ျမတ္သူနဲ႔ေနရင္

အထြတ္အထိပ္ကို သင္ေရာက္မယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္မွာ… “လူဆိုတာ သြယ္၀ိုက္ၿပီးေျပာတဲ့စကားေတြကို နားလည္တဲ့ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ

သတၲ၀ါျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဘက္ သြယ္၀ိုက္တဲ့စကားေတြက လူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္နဲ႔ စိတ္အေျခအေနကို အေကာင္းဘက္

သက္ေရာက္ေစတယ္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြကို လႈံေဆာ္ေပးတယ္။ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးတယ္။

ေရွ႕သို႕တက္လွမ္းေစတယ္၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေစတယ္” လို႔ဆိုတယ္။

အပ်က္သေဘာေဆာင္သူေတြနဲ႔ ေဝးႏိုင္သမွ် ေဝးေဝးေနပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သင့္စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ အခိုးခံလိမ့္ရမယ္။

သင့္စိတ္ဓာတ္ေတြ ယိုယြင္းကုန္လိမ့္မယ္၊ တိုးတက္ခ်င္စိတ္ေတြ ကုန္ခမ္းလိမ့္မယ္။

အျပဳသေဘာေဆာင္သူေတြက ေနမင္းႀကီးနဲ႔တူတယ္။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အလင္းေရာင္ကို ေဆာင္ေပးတယ္။

အပ်က္သေဘာေဆာင္သူေတြက လမင္းနဲ႔တူတယ္။ လျပည့္၊ လကြယ္ အလင္းေပးတာေတာင္မတူဘူး။

စိတ္သေဘာထားက အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ဘယ္လိုစိတ္သေဘာထားရွိရင္ ဘယ္လို အနာဂတ္ကို ရေစပါတယ္။

အက်င့္စရုိက္က ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ဘယ္လို အက်င့္စရိုက္က ဘယ္လိုဘဝကို ရေစပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ကံေကာင္းျခင္း သံုးႀကိမ္ရွိသတဲ့။

ေက်ာင္းေနခ်ိန္မွာ ဆရာေကာင္းနဲ႔ေတြ႔တာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဆရာသမားေကာင္းနဲ႔ေတြ႔တာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ။

အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းနဲ႔ေတြ႔တာလည္း ကံေကာင္းျခင္းပဲ။

တစ္ခါတေလ သူတို႔ရဲ႕ အၿပံဳးတစ္ပြင့္၊ ေႏြးေထြးတဲ့စကားတစ္ခြန္းက သင့္ဘဝကို ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ လင္းလက္ေစႏိုင္တယ္။

ဘဝမွာ ကံမေကာင္းျခင္းဆုိတာက သင့္ေဘးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သူ၊ အေကာင္းျမင္သူ ကင္းမဲ့လို႔ျဖစ္တယ္။ ေ၀းေ၀း

လွမ္းျမင္ႏိုင္သူ မရွိလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘ၀က အေမွာင္ထဲမွာ အေရာင္ေပ်ာက္ေနတာျဖစ္တယ္။

စကားတစ္ခြန္းက ဒီလိုဆိုပါတယ္။ “သင္ဘယ္သူလဲ အေရးမႀကီးဘူး။ အေရးႀကီးတာက သင္ဘယ္သူနဲ႔ အတူေနေနသလဲ”

ဆိုတာျဖစ္တယ္။ၾကက္မ,၀ပ္လို႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ လင္းယုန္ဟာ သူ႔ကိုယ္သူၾကက္ပါဆိုၿပီး ပ်ံသန္းျခင္းအတတ္ကို

လက္လြတ္ခဲ့တယ္။ အေတာင္ျဖန္႔ၿပီး ေကာင္းကင္ျပာေပၚ သူဘယ္လို ပ်ံသန္းဦးမလဲ…

သိုးၾကားမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ေျမေခြးဟာ ၾကမ္းက်ဳတ္တဲ့စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး သုိးကိုခ်စ္မိသြားခဲ့တယ္။ ျမက္ခင္းျပင္မွာ

သူဘယ္လို႔ ဒုန္းစိုင္းၿပီး သားေကာင္ရွာေတာ့မလဲ…

အမွန္ေတာ့ သင္ဟာထူးကဲသူပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ေဘးက အဆိုးျမင္သူေၾကာင့္ ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းခ်င္တဲ့ သင့္ခြန္အားေတြ

ဆုတ္ယုတ္ကုန္တယ္။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ညံ့ဖ်င္းကုန္တယ္။

စာေကာင္းေတြဖတ္တယ္၊ အသိပညာရွိသူဆီ ခ်ည္းကပ္တယ္ဆိုတာ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကံႏွစ္ခုျဖစ္တယ္။

လူ႔ဘ၀ဆန္းၾကယ္ပံုကို ဒီအရာႏွစ္ခုနဲ႔ သင္ယူႏိုင္တယ္။ လက္ထဲ ေဆာင္ထားႏိုင္တယ္။

ဘ၀ရဲ႕လွပျခင္းဆိုတာ တစ္ပါးသူကို ႏွင္းဆီလက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာလည္း ႏွင္းဆီရနံ႔ေတြ က်န္ခဲ့တယ္။

ဒါဟာ လူ႔ဘ၀ျဖစ္တယ္။ထက္ျမက္သူနဲ႔ေနခ်င္ရင္ သင္ထက္ျမက္ရလိမ့္မယ္။ ထူးကဲသူနဲ႔ေနခ်င္ရင္ သင္ထူးကဲရလိမ့္မယ္။

သူတစ္ပါးရဲ႕ေကာင္းကြက္ကို အလြယ္တကူျမင္ၿပီး ကိုယ့္အတြက္ခြန္အားအျဖစ္၊ သင္ယူစရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ သင္ဟာ ထက္ျမက္သူျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ကိုယ့္အခြင့္အေရးအျဖင့္

ေျပာင္းလဲမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ဟာ ထူးကဲသူျဖစ္ပါတယ္။သူတစ္ပါးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္း ျပင္းျပမယ္။

သူတစ္ပါးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကို သင္ယူၿပီး အေကာင္းဆံုးကိုယ္ လုပ္မယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အသိပညာကို ဆည္းပူးၿပီး

ေအာင္ျမင္တဲ့ကိုယ္ လုပ္မယ္။

မတူတဲ့လူနဲ႔ အတူေနရင္ မတူတဲ့ဘ၀ကို ရပါတယ္။

Credit:NineNineSaNay

​ေမတၱာျဖင္​့…Han Tun Aung (p.k.u)

< Unicode Version >

တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာ ဘယ်သူနဲ့ သင်ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာက အရမ်းကို အရေးပါပါတယ်။

အဲဒီဘယ်သူက သင်ကြီးပြင်းရာ လမ်းတလျှောက်က သင့်အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

အလုပ်ကြိုးစားသူနဲ့နေရင် သင်မပျင်းတတ်တော့ဘူး။ အကောင်းမြင်တတ်သူ၊ အပြုသဘောဆောင်သူနဲ့နေရင်

သင်မထိုင်းမှိုင်း၊ အားမငယ်တတ်တော့ဘူး။ အသိပညာရှိသူနဲ့နေရင် သင်အသိပညာတိုးမယ်။ မြင့်မြတ်သူနဲ့နေရင်

အထွတ်အထိပ်ကို သင်ရောက်မယ်။

သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်မှာ… “လူဆိုတာ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကို နားလည်တဲ့ တစ်မျိုးတည်းသော

သတ္တဝါဖြစ်တယ်။ အကောင်းဘက် သွယ်ဝိုက်တဲ့စကားတွေက လူတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အကောင်းဘက်

သက်ရောက်စေတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို လှုံဆော်ပေးတယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတယ်။

ရှေ့သို့တက်လှမ်းစေတယ်၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်စေတယ်” လို့ဆိုတယ်။

အပျက်သဘောဆောင်သူတွေနဲ့ ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးဝေးနေပါ။ နို့မဟုတ်ရင် သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အခိုးခံလိမ့်ရမယ်။

သင့်စိတ်ဓာတ်တွေ ယိုယွင်းကုန်လိမ့်မယ်၊ တိုးတက်ချင်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းလိမ့်မယ်။

အပြုသဘောဆောင်သူတွေက နေမင်းကြီးနဲ့တူတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အလင်းရောင်ကို ဆောင်ပေးတယ်။

အပျက်သဘောဆောင်သူတွေက လမင်းနဲ့တူတယ်။ လပြည့်၊ လကွယ် အလင်းပေးတာတောင်မတူဘူး။

စိတ်သဘောထားက အရာရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားရှိရင် ဘယ်လို အနာဂတ်ကို ရစေပါတယ်။

အကျင့်စရိုက်က ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ ဘယ်လို အကျင့်စရိုက်က ဘယ်လိုဘဝကို ရစေပါတယ်။

တချို့ကပြောတယ်။ လူ့ဘဝမှာ ကံကောင်းခြင်း သုံးကြိမ်ရှိသတဲ့။

ကျောင်းနေချိန်မှာ ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာ ကံကောင်းခြင်းပဲ။ အလုပ်လုပ်ချိန် ဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့တာ ကံကောင်းခြင်းပဲ။

အိမ်ထောင်ပြုချိန် အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းနဲ့တွေ့တာလည်း ကံကောင်းခြင်းပဲ။

တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်၊ နွေးထွေးတဲ့စကားတစ်ခွန်းက သင့်ဘဝကို နေရောင်ခြည်နဲ့ လင်းလက်စေနိုင်တယ်။

ဘဝမှာ ကံမကောင်းခြင်းဆိုတာက သင့်ဘေးမှာ အပြုသဘောဆောင်သူ၊ အကောင်းမြင်သူ ကင်းမဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဝေးဝေး

လှမ်းမြင်နိုင်သူ မရှိလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ဘဝက အမှောင်ထဲမှာ အရောင်ပျောက်နေတာဖြစ်တယ်။

စကားတစ်ခွန်းက ဒီလိုဆိုပါတယ်။ “သင်ဘယ်သူလဲ အရေးမကြီးဘူး။ အရေးကြီးတာက သင်ဘယ်သူနဲ့ အတူနေနေသလဲ”

ဆိုတာဖြစ်တယ်။ကြက်မ,၀ပ်လို့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ လင်းယုန်ဟာ သူ့ကိုယ်သူကြက်ပါဆိုပြီး ပျံသန်းခြင်းအတတ်ကို

လက်လွတ်ခဲ့တယ်။ အတောင်ဖြန့်ပြီး ကောင်းကင်ပြာပေါ် သူဘယ်လို ပျံသန်းဦးမလဲ…

သိုးကြားမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မြေခွေးဟာ ကြမ်းကျုတ်တဲ့စိတ်ပျောက်ပြီး သိုးကိုချစ်မိသွားခဲ့တယ်။ မြက်ခင်းပြင်မှာ

သူဘယ်လို့ ဒုန်းစိုင်းပြီး သားကောင်ရှာတော့မလဲ…

အမှန်တော့ သင်ဟာထူးကဲသူပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ဘေးက အဆိုးမြင်သူကြောင့် ရှေ့သို့တက်လှမ်းချင်တဲ့ သင့်ခွန်အားတွေ

ဆုတ်ယုတ်ကုန်တယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ညံ့ဖျင်းကုန်တယ်။

စာကောင်းတွေဖတ်တယ်၊ အသိပညာရှိသူဆီ ချည်းကပ်တယ်ဆိုတာ လူ့ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးကံနှစ်ခုဖြစ်တယ်။

လူ့ဘဝဆန်းကြယ်ပုံကို ဒီအရာနှစ်ခုနဲ့ သင်ယူနိုင်တယ်။ လက်ထဲ ဆောင်ထားနိုင်တယ်။

ဘဝရဲ့လှပခြင်းဆိုတာ တစ်ပါးသူကို နှင်းဆီလက်ဆောင်ပေးတယ်။ ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်း နှင်းဆီရနံ့တွေ ကျန်ခဲ့တယ်။

ဒါဟာ လူ့ဘဝဖြစ်တယ်။ထက်မြက်သူနဲ့နေချင်ရင် သင်ထက်မြက်ရလိမ့်မယ်။ ထူးကဲသူနဲ့နေချင်ရင် သင်ထူးကဲရလိမ့်မယ်။

သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကွက်ကို အလွယ်တကူမြင်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ခွန်အားအဖြစ်၊ သင်ယူစရာအဖြစ် ပြောင်းလဲမယ်။

ဒီလိုဆိုရင် သင်ဟာ ထက်မြက်သူဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဘဝရဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုပြီး ကိုယ့်အခွင့်အရေးအဖြင့်

ပြောင်းလဲမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင်ဟာ ထူးကဲသူဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကိုယ့်အောင်မြင်မှုအတိုင်း ပြင်းပြမယ်။

သူတစ်ပါးရဲ့ အကောင်းဆုံးကို သင်ယူပြီး အကောင်းဆုံးကိုယ် လုပ်မယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ အသိပညာကို ဆည်းပူးပြီး

အောင်မြင်တဲ့ကိုယ် လုပ်မယ်။

မတူတဲ့လူနဲ့ အတူနေရင် မတူတဲ့ဘဝကို ရပါတယ်။

Credit:NineNineSaNay

​မေတ္တာဖြင်​့…Han Tun Aung (p.k.u)

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 10 =