“စာသားေကာငး္ေလးမ်ား”

ႀကီးမားတဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ

ႀကီးမားတဲ႔ စြန္႔လြတ္မႈကေန

ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္တယ္။

ပညာေရးဟာ

ကမၻာႀကီးကို ေျပာငး္လဲဖို႔

စြမ္းအားအရွိဆံံုးလက္နက္ပဲ။

ျပႆနာ တစ္ခုႀကံဳတဲ႔အခါ

ေတာ္တဲ႔သူကေျဖရွင္းတယ္

ဉာဏ္ေကာငး္တဲ႔သူက

ေရွာင္သြားတယ္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔ တတ္သိမ္းစရာ မလိုဘူး

ပညာတတ္ေအာင္လုပ္ သူဟာသူ ကၽြန္လာခံလိမ္႔မယ္။

ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ႔သူသူရဲ႔ ႏွလံုးသားဟာ

သူ႔ပါးစပ္ထဲမွရွိၿပီ

ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္နဲ႔ ဉာဏ္ပညာရွိသူရဲ႔

ႏႈတ္ကေတာ႔ သူ႔ႏွလံုးသားထဲမွာရွိတယ္

ရႈံဳးနိမ္႔မႈကို ႀကံဳတဲ႔အခါ

ရည္မွန္းခ်က္ကို ေျပာငး္လဲဖို႔ထက္

လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ႔ အလုပ္ကိုလုပ္ဖို႔

တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ႔

ကိုယ္လုပ္တဲ႔ အလုပ္ကိုခ်စ္ဖို႔ပဲ။

မင္းလဲက်တာကို ငါစိတ္မပူူဘူး

မငး္ျပန္မထမွာကိုပဲ ငါစိတ္ပူတယ္။

Credit #

 

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =