“ဂႏၶီရဲ႕အဖိုးတန္စိတ္ခြန္အားျဖည့္စာေတြ ပါ “

သင့္ကို ႏွိမ္ခဲ့တဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. သူ႔ေၾကာင့္ သင္ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္လာတာပါ..

သင့္အလွည့္က်ရင္ နိမ့္က်တဲ့သူေတြကို လက္တဲြေခၚပါ..

သင့္ကို ကဲ့ရဲ႕ခဲ့တဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. သူ႔ေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ခံရရင္ ဘယ္လိုခံစားရလဲဆိုတာ သင္သိခဲ့တာပါ..

သင့္အလွည့္က်ရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ျပန္မကဲ့ရဲ႕ပါနဲ႔..

သင့္ကို အရင္းႏွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ေပါင္းၿပီး လိမ္သြားခဲ့တဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. သူက ဘဝရဲ႕

အေရးႀကီးဆုံးသင္ခန္းစာကို သင္ေပးခဲ့တာပါ.. သူ႔ေၾကာင့္ သင္လူတစ္ေယာက္ကို မ်က္စိမွိတ္ယုံၾကည္တတ္မွာ

မဟုတ္ေတာ့ဘူး.. ဒါေပမယ့္ သင့္ကိုယုံၾကည္တဲ့သူကို ဘယ္ေတာ့မွမလိမ္ပါနဲ႔.. အဲဒီခံစားခ်က္က

ဘယ္ေလာက္ဆိုးတယ္ဆိုတာ သင္သိၿပီးသားပါ..

သင္အကူအညီေတာင္းခဲ့တိုင္း လွည့္မၾကည့္ခဲ့တဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. သူတို႔ေၾကာင့္ သင့္ကိုသင္

အားကိုးတတ္လာတာပါ.. သင့္အလွည့္က်ရင္ သူမ်ားအခက္အခဲကို ကူညီပါ..

သင့္ကို ေခါင္းပုံျဖတ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. ေခါင္းပုံျဖတ္တဲ့သူတို႔က

ေခါင္းေရွာင္တစ္ေယာက္ေအာက္မွာလုပ္ရတဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားမႈမ်ိဳးကို

သင္နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခဲ့လို႔ပါ.. သင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ေန႔ သင့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ ဘယ္ေတာ့မွ

အဲ့ဒီလို မခံစားရပါေစနဲ႔..သင္အလုပ္ကို အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ လစာနည္းနည္းက

တိုးမေပးခဲ့တဲ့ အလုပ္ရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. သင္ႀကိဳးစားခဲ့လို႔ သင့္မွာအရည္အခ်င္းေတြရွိေနရင္

သင့္အတြက္ အလုပ္မရွားေတာ့ပါဘူး.. အခြင့္အေရးေပါင္းမ်ားစြာက သင့္ေရွ႕လက္တစ္ကမ္းမွာ

ေရာက္ေနပါၿပီ.. သင့္တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ေနရာသို႔ ေျပာင္းလိုက္ပါ.. သင္အလုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ေန႔

သင့္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ လုပ္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို တန္ဖိုးထားပါ..

သင့္ကို ပစ္ခြာသြားသူကို ေက်းဇူးတင္ပါ.. သင့္ကိုတန္ဖိုးမထားသူတစ္ေယာက္ကို သင္ ေစာေစာစီးစီး

သိလိုက္ရတာပါ.. ေနာက္က်မွသိရင္ အရာရာေနာက္က်ေနပါလိမ့္မယ္.. သူ႔ေၾကာင့္

သင္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့သူကိုေတြ႕ဖို႔ လမ္းပြင့္သြားတာပါ.. သင့္ကို တန္ဖိုးထားတဲ့လူတစ္ေယာက္ေတြ႕

တဲ့ေန႔က်ရင္ သင့္ကို သူလုပ္ခဲ့တဲ့အမွားမ်ိဳး ထပ္မလုပ္ပါနဲ႔..

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မမုန္းပါနဲ႔.. သူတို႔က သင္မုန္းရေလာက္ေအာင္

မထိုက္တန္တဲ့သူေတြပါ.. သင့္ရဲ႕စိတ္ထဲက ႏွမ္းတစ္ေစ့စာေနရာေလာက္နဲ႔ေတာင္ မထိုက္တန္တဲ့သူေတြပါ..

သူတို႔ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ရိုးသားမႈအက်င့္စာရိတၱေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ပ်က္မသြားပါေစနဲ႔..

သူတို႔ သင့္ကိုျပဳမူခဲ့တဲ့အတိုင္း သင္လည္းျပဳမူမယ္ဆိုရင္ သင္လည္း သူတို႔လို ရံြစရာလူမ်ိဳးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္..

သူတို႔ သင့္ကိုေျပာင္းလဲေနတာကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံပါနဲ႔.. သူတို႔ေၾကာင့္ သင္ႀကိဳးစားတာ ဘယ္ေတာ့မွ

ရပ္မသြားေစနဲ႔.. သင့္ရဲ႕ျဖဴေနတဲ့စိတ္ထားကို သူတို႔ေၾကာင့္ အစြန္းမခံနဲ႔..

#ဘယ္ေတာ့မွလည္းကလဲ့စားေခ်ဖို႔မႀကိဳးစားပါနဲ႔..

#မ်က္လုံးတစ္လုံးအတြက္မ်က္လုံးတစ္လုံး ဆိုတဲ့အယူအဆက

#ကမ႓ာႀကီးကိုအေမွာင္က်ေစလိမ့္မယ္..

(မဟတၱမဂႏၶီ)

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − thirteen =