“ခြန္အားရွိေသာစာ”

တစ္ေနရာကို စြန္႔ခြာဖို႔ သတၱိရွိတဲ႔သူတုိင္းအတြက္

ေလာကႀကီးဟာ တစ္ေနရာမွာ တံခါးတစ္ခ်ပ္

အၿမဲထပ္ဖြင္႔ ထားေပးတယ္။

စိတ္ညစ္စရာေတြကို

ေရြးၿပီးေတြးေနမွေတာ႔

စိတ္ညစ္မွာေပါ႔

ေပ်ာ္စရာေတြလညး္

ေတြးၾကည္႔သင္႔ပါတယ္။

ဘ၀တစ္ခုမွာ ….

အတုလုပ္ယူလို႔မရတာ

ကိုယ္က်င္႔တရားနဲ႔ သမိုင္းပဲ။

တစ္ရက္…

၂၄  နာရီဆိုတဲ႔ အခ်ိန္က

သာမာန္ေတြးရင္ ဘာမွ မဟုတ္ေပမဲ႔

နတ္ရႈိင္းစြာ ေတြးၾကည္႔..

မငး္ဘ၀ကို

ေျပာငး္လဲလို႔ ရႏိုင္တဲ႔

အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ

ေထာင္ေသာင္းမက ပါ၀င္ေနတယ္…။

လူတိုင္းမရႏိုင္တဲ႔

ေအာင္ျမင္မႈကို လိုခ်င္ရင္

လူတိုင္းမွာ မရွိႏိုင္တဲ႔

အားထားထုတ္မႈေတာ႔လိုအပ္တယ္။

ဘ၀ဆိုတာ

သၾကားနယ္ထာတဲ႔

ဟင္းတစ္ခြက္ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္

တစ္ခါတစ္ေလ ခါးတယ္

မိတ္ေဆြ ခါးတယ္

စိတ္ဓါတ္က်ေနရင္

မိတ္ေဆြမွားမယ္။

လွပေနတဲ႔ ဘ၀ကိုပဲ

မင္းကၾကည္႔ေနေတာ႔

မင္းဘ၀ႀကီး မလွပဘူးလို႔

ထင္ေနတာပါ။

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 5 =