ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

 

၁။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မွာ (ဗ်ာဒိတ္, ဖြားျမင္, ေဗာဓိပင္, စံဝင္ နိဗၺာန္နန္း) ဆိုသည္ႏွင့္အညီ သံုးေလာကထြတ္ထား သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားႏွင့္စပ္၍-

ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊

ဤထူးျခားခ်က္ေလးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုက္ေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ထူးျခားခ်က္ေလးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ဤေန႔ကို `ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔´ ဟု အမႊမ္းတင္ ေခၚဆိုၾကပါသည္။

၂။ ဤကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ မာရ္နတ္ရန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဤေန႔ဤရက္ကို `ကဆုန္လျပည့္ မာရ္ေအာင္ေန႔´အျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ စိတ္အစဥ္တြင္ စြဲျမဲ၍ေနၾကပါသည္။

၃။ ဝိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကို `ဝိဆခ္ေဒး´ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဝိသာခါေဒးဟု ဆိုလိုပါသည္။

၄။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ဘုရားျဖစ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ပရိေဘာဂေစတီထိုက္ေသာ ေဗာဓိပင္ကို ေရသြန္းေလာင္းေလ့ ႐ွိၾကပါသည္။

၅။ ေဗာဓိပင္သည္ သဗၺဳညဳတဉာဏ္ေတာ္ကိုရ၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူရာဌာနျဖစ္ျခင္း၊ ဖြားဖက္ေတာ္ ၇ ပါးတြင္ စာရင္းဝင္ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ သစ္ပင္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္စပ္၍ ေဗာဓိပင္၌ ေရသြန္းေလာင္းျခင္းအစဥ္အလာကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။

၆။ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ၁၂ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားအနက္ ကဆုန္လ၌ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ကို ႐ုိးရာပြဲေတာ္အျဖစ္ အစဥ္အလာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၇။ အသနေဗာဓိယမေထရ္၏ အေလာင္းသည္ တိႆဘုရား႐ွင္၏ ေဗာဓိပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးပူေဇာ္ရေသာ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ရျခင္း၊ စၾကာမင္းျဖစ္ရျခင္း၊ အပါယ္ေဘးမွလြတ္ကင္းရျခင္းအက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း (ေထရာပဒါန္) က်မ္းဂန္၌ ေဟာၾကားထားပါသည္။

၈။ ဂေႏၶာဒကတိႆမေထရ္၏ အေလာင္းသည္ ပဒုမုတၱရဘုရား႐ွင္၏ ေဗာဓိပင္ကို နံ႔သာေရျဖင့္ သြန္းေလာင္းေသာကုသိုလ္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ရျခင္း၊ အနာေရာဂါမ႐ွိျခင္း၊ ေသာကကင္းေဝးျခင္း စေသာအက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရပါသည္။

၉။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏွလံုးသြင္း၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေရာက္တိုင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားကို အေနကဇာတင္ ဗုဒၶအဘိေသက မဂၤလာသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပ၍ ကုသိုလ္အထူးကို ဆည္းပူးေလ့႐ွိၾကပါသည္။ ေက်ာင္းကန္ဘုရားသို႔သြား၍ ဒါန သီလ ဘာဝနာအမႈကို ျပဳလုပ္၍ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ကို အမွတ္တရ ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။

မာဂဓီ (သာစည္)၏ [အခါေတာ္ေန႔မ်ား စာအုပ္မွ] အရွင္သုမဂၤလ(ဓမၼစကူးဆုံရာ)မွCopy

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 4 =