“စာေပေကာင္းေလးမာ်း”

ႀကိဳးစားၾကပါ ၊ ဟားတိုက္သံဟာ

ေအာင္ျမင္တဲ႔ တစ္ေန႔

လက္ခုပ္သံျဖစ္သြားပါလိမ္႔မယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္

မသြားႏိုင္ဘူးဆိုရင္

ေနာက္မွ တက္လာသူကို

အသာအယာ လမ္းဖယ္ေပးလုိက္ပါ…

သူဟာ အရည္အခ်င္းနဲ႔ျပည္႕၀သူဆိုရင္

အဲ႔ဒီေနရာဟာ သူနဲ႔ထုိက္တန္မွာပါ။

ဘ၀မွာ ျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ႔ အေတြမ်ိဳး

ခဏခဏ မေတြးပါနဲ႔

ၾကာရင္ဘာမွမလုပ္ရဲတဲ႔

ဘ၀ေရာက္သြားမယ္။

နာရီဆိုတာ

အခ်ိန္ေတြကိုု ျပဖို႔သက္သက္

ေရြ႕လ်ားေနတာ အဟုတ္ဘူး

တကယ္ေတာ႔

ကိုယ္အိပ္စကဖို႔

တူးဆြေနတဲ႔ အရာတစ္ခုပါ။

ေလာကဓံဆိုတဲ႔

မုန္းတိုင္းေတြထန္ပါေစ

အသိပညာဆိုတဲ႔

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတဲ႔ ကမ္းတစ္ဖက္ကို

ငါ ေရာက္ေအာင္သြားမယ္။

ေဘးက်ပ္ နံက်ပ္ႀကံဳလာေသာအခါ

အျမင္႔ဆံုးကို ပ်ံတက္ႏိုင္ေအာင္

ၾကိဳးစားပါ။

Post Author: MM Book City

2 thoughts on ““စာေပေကာင္းေလးမာ်း”

  sha ro

  (30/04/2018 - 4:27 am)

  ln my life this MMBook City is medical for me.

  kyaw naing

  (25/08/2018 - 2:42 pm)

  Thuank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =