ေမတၱာေစတနာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္နည္း – 1

 

ဆရာၾကည္မင္း၏ စာအုပ္မွ အႀကိဳက္ဆံုး အခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 2 =