အျမဲတမ္း ကိုယ့္အတြက္ပဲ မစဥ္းစား ပါနဲ႔။

တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္အတြက္ ဘာမွအသုံးသိပ္မဝင္တဲ့အရာေတြဟာ သူတပါးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာျဖစ္ ေနတတ္တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္အတြက္ ခနတာေပ်ာ္ရႊင္စရာအျဖစ္နဲ႔ျဖတ္သန္းမိတဲ့အရာဟာ သူတပါးအတြက္ တစ္ဘ ဝစာခံစားမႈ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္မွာအမ်ားႀကီးပိုင္ဆိုင္ထားတာေတြကို ကိုယ္ကတန္ဖိုးမထားေပမယ့္

သူတပါးက သူ႔ မွာပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာေလးတစ္ခုကို အသက္သမၽွတန္ဖိုးထားတတ္တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္ဘာမွမသိပါဘူးလို႔လြယ္လြယ္ေလး ေခါင္းခါလိုက္ေပမယ့္

သူတပါးအတြက္ ေခါင္းငုိက္ စိုက္ခ် အရႈံးရသြားေစတတ္တယ္။

ဘဝဆိုတာ အစိတ္အပိုင္းေလးေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ဖြဲ႕တည္ထားတာပါ။

အျမဲတမ္း ကိုယ့္အတြက္ပဲ မစဥ္းစား ပါနဲ႔။

တစ္ခါတစ္ေလ သူတပါးအတြက္ စဥ္းစားေပးလိုက္ပါ။

ကိုယ္က သူ႔ကိုေက်းကၽြန္လို႔ ထင္ေပမယ့္လဲ၊

သူ႔ေနရာမွာေတာ့ သူဟာ အရွင္သခင္ပဲ မဟုတ္ပါလား။

True Man

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − four =