ပိုေပ်ာ္ရႊင္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔ 

၁။ ကိုယ္ရွာႏိုင္တာထက္ ေလွ်ာ႔သံုးပါ။

၂။ သင္႔ျပႆနာေတြအတြက္ အျခားသူေတြကို အျပစ္မတင္သင္႔ပါ။

၃။ အမွားလုပ္မိတုိုင္း ဝန္ခံပါ။

၄။ မလိုအပ္ေတာ့တဲ႔ အဝတ္ေတြကို လိုအပ္ေနတဲ႔သူေတြဆီကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါ။

၅။ အမည္မေဖာ္ဘဲ သူတစ္ပါးအေပၚ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျပဳၾကည္႔ပါ။

၆။ ေျပာတာထက္ မ်ားမ်ား နားေထာင္ပါ။

၇။ အရာရာအေပၚ အေကာင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၈။ ေန႔တုိင္း မိနစ္ ၃၀ေလာက္ ေျပးတာ၊ လမ္းေလွ်ာက္တာ တစ္ခုခုလုပ္ေပးပါ။

၉။ တစ္ပတ္မွာ သင္႔ရဲ႕ ၂ ႏွပ္စာေလာက္ကို အိမ္ေျခယာမဲ႔ေတြကို ေပးကမ္းေထာက္ပံ႔လုိက္ပါ။

၁၀။ အခ်ိန္တိက်ပါ။

၁၁။ ဆင္ေျခမေပးမိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၁၂။ ကိုယ္႔အေပၚ ၾကင္နာနာ မၾကင္နာနာ ကိုယ္က ၾကင္နာပါ။

၁၃။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၄။ မိသားစုကို အခ်ိန္ေပးပါ။

၁၅။ စာေကာင္းေပမြန္ေတြ ဖတ္မွတ္ေလ႔လာပါ။

၁၆။ ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ဖတ္ပါ။

၁၇။ အျပဳအမူေကာင္းေတြကို ေမြးျမဴပါ။

၁၈။ လူတကာကို ေဝဖန္တာ ေလွ်ာ႔ခ်ပါ။

၁၉။ တာဝန္ယူတတ္ေတာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၂၀။ ေန႔တုိင္းေန႔တိုင္း အသစ္ေတြကို တစ္စံုတစ္ခု သင္ယူပါ။

Credit – Gandawin Magazine

< Unicode version >

၁။ ကိုယ္ရွာႏိုင္တာထက္ ေလွ်ာ႔သံုးပါ။

၂။ သင္႔ျပႆနာေတြအတြက္ အျခားသူေတြကို အျပစ္မတင္သင္႔ပါ။

၃။ အမွားလုပ္မိတုိုင္း ဝန္ခံပါ။

၄။ မလိုအပ္ေတာ့တဲ႔ အဝတ္ေတြကို လိုအပ္ေနတဲ႔သူေတြဆီကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါ။

၅။ အမည္မေဖာ္ဘဲ သူတစ္ပါးအေပၚ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျပဳၾကည္႔ပါ။

၆။ ေျပာတာထက္ မ်ားမ်ား နားေထာင္ပါ။

၇။ အရာရာအေပၚ အေကာင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၈။ ေန႔တုိင္း မိနစ္ ၃၀ေလာက္ ေျပးတာ၊ လမ္းေလွ်ာက္တာ တစ္ခုခုလုပ္ေပးပါ။

၉။ တစ္ပတ္မွာ သင္႔ရဲ႕ ၂ ႏွပ္စာေလာက္ကို အိမ္ေျခယာမဲ႔ေတြကို ေပးကမ္းေထာက္ပံ႔လုိက္ပါ။

၁၀။ အခ်ိန္တိက်ပါ။

၁၁။ ဆင္ေျခမေပးမိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၁၂။ ကိုယ္႔အေပၚ ၾကင္နာနာ မၾကင္နာနာ ကိုယ္က ၾကင္နာပါ။

၁၃။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၄။ မိသားစုကို အခ်ိန္ေပးပါ။

၁၅။ စာေကာင္းေပမြန္ေတြ ဖတ္မွတ္ေလ႔လာပါ။

၁၆။ ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ဖတ္ပါ။

၁၇။ အျပဳအမူေကာင္းေတြကို ေမြးျမဴပါ။

၁၈။ လူတကာကို ေဝဖန္တာ ေလွ်ာ႔ခ်ပါ။

၁၉။ တာဝန္ယူတတ္ေတာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၂၀။ ေန႔တုိင္းေန႔တိုင္း အသစ္ေတြကို တစ္စံုတစ္ခု သင္ယူပါ။

Credit – Gandawin Magazine

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + six =