မၿပံဳးခ်င္လိုု႔ မဲ႔ျပတဲ႔သူထက္…..

စာခ်စ္သူတိုု႕အတြက္ စာအုုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ျပန္လည္ မ ွ်ေ၀လိုုက္သည္

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − three =