ကာလသူေဌးသား 

ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏

တရားေတာ္ကို အျမဲမျပတ္ နာယူေလ့႐ွိ၏ ။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအားလည္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဆြမ္းကပ္လႉဒါန္း၏ ။

အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးတြင္ ကာလအမည္႐ွိေသာ သားတစ္ေယာက္ ႐ွိသည္ ။ ေမာင္ကာလသည္

ဖခင္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးကဲ့သို႔ ဘာသာတရားကို ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းျခင္း မ႐ွိေပ ။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏

တရားေတာ္ကိုလည္း နာၾကားရေကာင္းမွန္း မသိေပ ။ ျမတ္စြာဘုရား အိမ္သို႔ ႂကြလာလ်ွင္လည္း

႐ွိခိုးဦးခ်ေလ့မ႐ွိ ၊ အ႐ိုအေသ ေပးေလ့မ႐ွိေပ ။ ဖခင္၏ ဆံုးမစကားကိုလည္း နားမေထာင္ဘဲ

ေပ်ာ္ပါးေသာက္စား၍သာေနေလရာ ဖခင္အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး လည္း သားကိုဆံုးမရန္

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွာၾကံလ်က္ ႐ွိ၏ ။ တစ္ေန႔တြင္ အၾကံတစ္ခု ရလာ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သားကိုေခၚ၍

“ သား …… ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ကို သြားၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ မင္းကို တစ္ေန႔အတြက္

မုန္႔ဖိုး အသျပာတစ္ရာ ေပးမယ္´´ ဟု ေျပာလိုက္သည္ ။

ေမာင္ကာလလည္း မုန္႔ဖိုးတစ္ရာ လိုခ်င္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြား၍ ဥပုသ္ေစာင့္ေလ၏ ။

ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အိပ္၍ အိမ္သို႔ျပန္လာကာ ဖခင္ထံမွ မုန္႔ဖိုးတစ္ရာကို ေတာင္းယူသံုးျဖဳန္းပစ္၏ ။

ဤနည္းအတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနခဲ့ရာ ဖခင္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးအတြက္လည္း ေငြကုန္ရက်ိဳး မနပ္ခဲ့ေပ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္ႀကီးသည္ ေနာက္တစ္မ်ိဳး စဥ္းစားျပန္၏ ။

တစ္ေန႔တြင္ ဖခင္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးက “ သား……… ဒီေန႔ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ကို

သြားၿပီး တရားတစ္ပုဒ္ နာယူခဲ့ပါ ၊ အဲဒီ တရားကို ျပန္ေျပာျပႏိုင္ရင္ မုန္႔ဖိုးအသျပာ တစ္ေထာင္ေပးမယ္ ´´ ဟု ေျပာလိုက္၏ ။

ေမာင္ကာလလည္း ဘုရား႐ွင္ထံ သြားေရာက္ၿပီး တရားေတာ္ကို မွတ္မိေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ နာယူ၏ ။

သို႔ေသာ္ ေ႐ွ႕ကမွတ္ ေနာက္ကေမ့ ျဖစ္ေန၏ ။ ေမာင္ကာလ၏ စိတ္အၾကံကို သိေတာ္မူေသာ

ျမတ္စြာဘုရား ႐ွင္ကလည္း ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား၏ ။ ေမာင္ကာလလည္း

တရားတစ္ပုဒ္ကို မွတ္မိေအာင္ ႀကိဳးစား၍ နာယူစဥ္မွာပင္ ေသာတာပန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိသြား၏ ။

ထို႔ေၾကာင့္ အသျပာတစ္ေထာင္ လိုခ်င္စိတ္ လံုးဝ မ႐ွိေတာ့ေပ ။

ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ ေမာင္ကာလသည္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ႏွင့္အတူ အိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့၏ ။

“ ဖခင္သူေဌးႀကီးက ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ေ႐ွ႕မွာ အသျပာတစ္ေထာင္ကို သူ႔အား မေပးပါေစနဲ႔ ´´ ဟုလည္း

လမ္းတစ္ေလ်ွာက္လံုး ဆုေတာင္းလာခဲ့၏ ။

အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႔အား ဆြမ္းကပ္လႉဒါန္း၏ ။

ေမာင္ကာလကိုလည္း အာဟာရ ေကြၽးေမြး၏ ။ ထို႔ေနာက္ သူေဌးႀကီးက ဘုရား႐ွင္ေ႐ွ႕၌ပင္

အသျပာတစ္ေထာင္ကို ေမာင္ကာလအားေပးရာ ေမာင္ကာလလည္း အလြန္႐ွက္သြား၏ ။

“ အသျပာ မလိုခ်င္ေတာ့ပါ ´´ ဟုလည္း ျငင္းပယ္၏ ။ ဖခင္ သူေဌးႀကီးကလည္း အတင္းေပးေနျပန္၏ ။

ေမာင္ကာလလည္း ထပ္ကာထပ္ကာ ျငင္းပယ္၏ ။

ထိုအခါ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးသည္ ယခင္ေန႔မ်ားႏွင့္မတူ တမူထူျခားေနေသာ သူ႔သား၏

အျဖစ္ကို ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္အား ေလ်ွာက္ထားလိုက္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္က “

သူေဌးႀကီး.. …… ဒီေန႔ သင့္သားဟာ စၾကဝေတးမင္း ရဲ႕ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ၊ နတ္မင္း ၊ ျဗဟၼာမင္းတို႔ရဲ႕

စည္းစိမ္ခ်မ္းသာထက္ သာလြန္ထူးကဲတဲ့ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ရ႐ွိခံစားေနရၿပီ ၊ ဒါ့ေၾကာင့္

အသျပာတစ္ေထာင္ကို မလိုခ်င္ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္ ´´ ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေလသည္ ။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေမာင္ကာလလည္း ျမတ္စြာဘုရားကို အျမဲမျပတ္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿပီး မိဘစကား

နားေထာင္ကာ လိမ္လိမ္မာမာ ေနေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖခင္ႀကီးအား ကတိေပးေလသည္ ။

ဖခင္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးလည္း လိမၼာယဥ္ေက်း လာေသာ သားေတာ္ေမာင္ကာလ အတြက္

ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပီတိ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္ ။

copy from ဘုရားတရားသံဃာအဆုံးအမမ်ား

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =