သူတို႕မၿပံဳးလည္း ကိုယ္ၿပံဳးလိုက္ပါ မရႈံးပါဘူး

Post Author: bloggerak

2 thoughts on “သူတို႕မၿပံဳးလည္း ကိုယ္ၿပံဳးလိုက္ပါ မရႈံးပါဘူး

  DawMyanmarKhin

  (16/09/2017 - 5:55 pm)

  မဂ္​လာပါ

  skystar

  (26/09/2017 - 12:31 am)

  Good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + six =