အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း အားလံုအတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဝင္အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့အခါ

ကိုယ့္လုပ္အားနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္အားခ(လစာ) ရၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕က “လစာနည္းလို႔”၊ “ငါ ရတဲ့ ဘြဲ႕နဲ႔ ဒီလစာပဲရတယ္”၊

“ငါလုပ္ရတာနဲ႔ ရတာမတန္ပါဘူး” “လစာမတတ္ေသးဘူး စိတ္ညစ္ပါတယ္” အမ်ိဴးမ်ိဴးေျပာၾကတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေတြးမိတာရွိတယ္ဗ်… “ပိုက္ဆံတစ္ခုပဲလိုခ်င္လို႔ အလုပ္

လုပ္တာလား” (သို႔) “လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (ပညာတစ္ခုခု)

လိုခ်င္လို႔ အလုပ္ လုပ္တာလား” စဥ္းစားၾကည့္ပါ…

အလုပ္က အကိုတစ္ေယာက္ ဆံုးမဖူးတယ္။ “ပိုက္ဆံေနာက္မလိုက္နဲ႔”၊

“ရာထူးေတြ စိတ္ဝင္မစားနဲ႔” မင္းတို႔အရြယ္ဆိုတာ Manager Level

ကိုေရာက္ဖို႔ Analyst အရင္လုပ္ရတယ္။ (ဟုတ္ပါတယ္… ကိုယ့္ဆီမွာ

ဘာအရည္အခ်င္းမွ မရွိပဲ Manager ေနရာ၊ Director ေနရာ သြားထိုင္ေနလို႔မရဘူးေလ)

ၿပီးေတာ့ “လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္အားခ(လခ) ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္က

သူ႔အလုပ္မွာ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ေပၚမွာ အာရံုစိုက္လဲ? အဲဒီအလုပ္မွာေရာ

ဘယ္ေလာက္တာဝန္ယူ ႏိုင္လဲ? အလုပ္ဘယ္ေလာက္ ၿပီးလဲ?

အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အလုပ္ လစာ ကြဲသြားၾကတာပါ။”

လူတိုင္းပိုက္ဆံ လိုခ်င္လို႔အလုပ္လုပ္ၾကတာ မွန္ပါတယ္။

၂၀-၃၀ အရြယ္ဆိုတာ ပိုက္ဆံထက္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ၊

ပညာ ကပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိက အေရးႀကီးတာ မိမိ ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။

မိမိ ကိုယ္တိုင္က လုပ္အားခ(လစာ) ကိုထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မယ္။ကိုယ္ကအလုပ္မွာ

စိတ္ဝင္တစားလုပ္ၿပီး အလုပ္အေပၚတာဝန္ယူ ႏိုင္မယ္ဆို ရာထူး

လည္းတိုး၊ လစာလည္းတိုးမွာ အမွန္ပါပဲ…။

ကိုယ္ကအားမထုတ္ပဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္အရာမွရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အားလံုးပဲ… ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပိုက္ဆံခဏေမ့ၿပီး

အလုပ္အေပၚအာရံု ပိုအားထုတ္စိုက္လိုက္ပါ။အဲဒီအတြက္

ကိုယ္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္အားခ(လစာ) တစ္ခုေတာ့ရမွာပါ….

(*လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမွားမ်ား ပါခဲ့သည္ ရွိေသာ္ခြင့္လြတ္ပါ…ခင္ဗ်ာ*)

အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ညီငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ပါ။

Credit : JKL

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =