“လက္ခံပါ”


အခက္အခဲနဲ႔ အဆင္မေျပမႈေတြကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး ၾကဳံရတတ္တာပဲ။

●ဆင္းရဲတဲ့ သူခ်ည္း အဆင္မေျပမႈရွိတယ္ မထင္ပါနဲ႔၊
သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးလည္း အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။

●အညတရခ်ည္းပဲ အဆင္မေျပျဖစ္တယ္ မထင္ပါနဲ႔၊ အထင္ကရေတြလည္း
အဆင္မေျပမႈေတြ ၾကဳံရတတ္တာပါပဲ။

●အခြင့္အာဏာမရွိတဲ့ သူမွ အဆင္မေျပျဖစ္တယ္ မထင္ပါနဲ႔။
ရာထူးအာဏာျမင့္မားတဲ့ သူေတြလည္း အဆင္မေျပမႈေတြ ၾကဳံရတတ္တာပါပဲ။

အဓိကကေတာ့ အဆင္မေျပမႈကုိ စိတ္က လက္ခံၿပီးေတာ့

လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားဖုိ႔ပါပဲ။အခက္အခဲကုိ

လက္မခံႏုိင္ရင္၊လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာလည္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊

စိတ္ညစ္ေနတာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားမယ္၊ဒါေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ

အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္လာရင္…ျဖစ္သင့္လုိ႔ ျဖစ္တာလုိ႔ လက္ခံလုိက္ပါ၊

ျပီးရင္ေတာ့ စြမ္းအားရွိသေလာက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ၊အဆင္မေျပမႈကေန

အဆင္ေျပမႈဆီ တုိးတက္ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မယ္။

Credit;【အရွင္ေတဇာနႏၵ- “ေစတနာပန္းခင္း ဆရာေတာ္”】

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − nine =