တစ္ခါေလာက္ အခက္အခဲျဖစ္ၾကည့္မွ လူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုုးေတြက ကြာက်လာတတ္ၾကတယ္

တစ္ခါေလာက္

အခက္အခဲျဖစ္ၾကည့္မွ

လူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုုးေတြက

ကြာက်လာတတ္ၾကတယ္

အလကား ရမယ္ဆိုုရင္

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာကိုုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္၀င္စားၾကတယ္

ဒါေပမယ့္ သူတစ္ပါးကိုု

ျပန္ေပးရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့

ၿပံဳးျပတာကအစ တြန္႕တိုု ေနတတ္ၾကတယ္

စာခ်စ္သူတိုု႕အတြက္ စာအုုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ

ျပန္လည္ မ ွ်ေ၀သည္

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 8 =