ေလာကမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရတဲ႔သူေတြက ကိုယ့္အေပၚ လိမ္ညာတာေလာက္ ခံရခတ္တာ မရွိဘူး

ေလာကမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရတဲ႔သူေတြက

ကိုယ့္အေပၚ လိမ္ညာတာေလာက္

ခံရခတ္တာ မရွိဘူးထင္တယ္

ရိုးသားမႈဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေပးႏိုင္တဲ႔

အေကာင္းဆံုးနဲ႔ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး လက္ေဆာင္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင့္က်က္လာတဲ႔အခါ ၾကင္နာတတ္တဲ႔ လူေတြကို ေလးစားအားက်တယ္

အယံုမလြန္ပါနဲ႔

 

Post Author: bloggerak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − five =