“စာေပ ဖတ္ၾက မွတ္ၾကစို႔”

သုတပညာ၊ ကင္းတံုပါမူ၊ ေရရာမသိ၊ ငံုးတိတိႏွင့္၊ ႏြား၏အလား၊ ပံုမျခားဟု၊ ဘုရားဘဂ၀န္၊ ေဟာမိန္႔ညႊန္၏။ သိဥာဏ္ေ၀၀ါး၊ ေယာင္မွားမွားမို႔၊ အမ်ားတကာ၊ ဟားစရာႏွင့္၊ လိမ္ညာသမွ်၊ ခံခဲ့ရ၏။ သုတပညာ၊ ျပည့့္စံုပါမွ၊ ေရရာပိုင္းျဖတ္၊ ေတြးေခၚတတ္၍၊ တည့္မတ္က်န၊ အေျခလွလ်က္၊ ဘ၀တက္လမ္း၊ ျဖဴးေျဖာင့္တန္း၏။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႀကီးႀကီးထား၍၊ ႀကိဳးစားမေသြ၊ တို႔တစ္ေတြ၊ စာေပဖတ္ၾက၊ မွတ္ၾကစို႔။ (တိပိဋကဓရ အရွင္အဘိဇာတာဘိ၀ံသ) (စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါသည္)